Loading
Lagmansskolan – Tillbyggnad av befintlig skola
Lagmansskolan ställs om och utökas från befintliga åk 4-9 skola (fyra paralleller) till högstadieskola åk 7-9 (nio paralleller) med ca 900 elever.
Utöver grundskoleverksamhet ryms Kulturskola, fritidsgård, LSS-verksamhet samt Mjölby kulturscen i byggnaden. Den nya tillbyggnaden inrymmer tillagningskök, matsal, särskild undervisningsgrupp, särskola samt en social yta som länkar samman den nya byggnadskroppen med den befintliga skolan.
Tillbyggnadens fasadgestaltning har tagits fram för att direkt ansluta till den befintliga kulturklassade skolans tegelfasad. Samtidigt ges den nya volymen en nytolkning av tegel som utryck där den hakas likt fjällpanel på både fasad och tak.
Utfört i samarbete med Snidare Arkitekter.
Plats: Mjölby
Datum –
Status: Pågående
Beställare: Mjölby Kommun