Loading
Münchenbadet
EN UPPLEVELSE FÖR SJÄLEN I HUVUDSTADENS HJÄRTA.
FRÅN LIVFULLT TILL ROFYLLT
 Stadens liv och lekfullhet förlängs ut från kajen och för besökaren vidare till restaurangbryggan, det intilliggande sol- och baddäcket
och så småningom även entrén till det nya kallbadhuset. Tempot skalas gradvis ner ju längre ut du rör dig.
Längst ut i kallbadhuset ges plats för den enskilda badarens stilla och alldeles egna möte med stadens vattenrum.
PLATS FÖR UTBLICK OCH INBLICK
Byggnaden skapar ett panorama av utblickar mot Stockholms ikoniska vattenvyer; Riddarholmen, Stadshuset, fjärden och Västerbron.
Det mångriktade kallbadhuset fångar solens ljus över hela dygnet.
Förslagets utskjutande ben kan delas av eller slås samman till olika avdelningar och ramar samtidigt in nerskalade vattenrum
med mindre badnischer, en inåtriktad bastu i byggnadens mittpunkt och avskilda varma bad.
Det ger plats för badarens inblick och dess inre upplevelse.
LÄRA AV DET GAMLA OCH SKAPA FÖR DET NYA
Kallbadhuset är en modern byggnad som möter dagens behov.
Samtidigt lånar den element från traditionella kallbadhus: den långa bryggan ut, hopptornet, den symmetriska och lätta volymen med
toppiga tak, de randiga textilierna som enkla avskärmare och den skandinaviska arkitekturen med trä som genomgående byggnadsmaterial.
Som en blinkning till Stockholms stadshus vajar tre gyllene vimplar över det nya kallbadhuset där alla ska känna sig välkomna!