Loading
Byggarnas Hus – Office
Office, meeting rooms and library.
Location: Stockholm
Date: 2020
Status: Competition
Client: Byggföretagen / Stockholms Byggmästareförening